SPIRU TEIN SIMPLY Natural – Bột dinh dưỡng ORGANIC giàu đạm dành cho người tiểu đường Vị Vani